Huisregels

De instructies van de organisatie, ijsmeesters en toezichthouders dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Bij onveilige situaties kunnen de ijsmeesters, toezichthouders en organisatie personen van de baan laten verwijderen.

Voor uw eigen veiligheid beschermende klediging dragen en handschoenen zijn verplicht.

Eten en drinken op de ijsbaan niet toegestaan.

Het is niet toegestaan op de rand van de boarding te zitten.

Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Glaswerk op de ijsbaan is niet toegestaan.

Roken op de ijsbaan en in het Wintercafé niet toegestaan.

Geen sneeuwballen/ijsballen maken en gooien.

De ijsbaan niet betreden zonder geldig toegangsbewijs.

De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of vermiste eigendommen.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, veroorzaakt tijdens het verblijf in en om de ijsbaan.